Showing all 2 results

PMI  MSA được thiết kế với hệ số ma sát thấp cho phép chuyển động trơn tru dưới tải trọng vất vả. Điện trở ma sát của một hướng dẫn tuyến tính chỉ bằng 1/20 đến 1/40 so với hướng dẫn trượt. Tất cả các ổ trục tuyến tính đi kèm với một núm vú mỡ dễ dàng truy cập để bôi trơn lại nhanh chóng, do đó duy trì khả năng chống ma sát thấp trong khi cải thiện độ chính xác. Những vòng bi chống ma sát này cho phép độ lặp lại và định vị cao với độ chính xác của micrô phụ.

Model MSA với khả năng chống ma sát thấp và thiết kế tối ưu, các hướng dẫn tuyến tính của chúng tôi được thiết kế để tải đứng theo cả bốn hướng (nghĩa là căng thẳng, nén và cạnh nhau). Các hướng dẫn tuyến tính này cũng dễ dàng cài đặt và có các tùy chọn thay thế cho nhau để phù hợp với bất kỳ yêu cầu ứng dụng nào.