Showing all 6 results

PMI MSB với ác đường bóng được thiết kế theo góc tiếp xúc 45 ° cho phép nó chịu tải bằng nhau theo hướng xuyên tâm, hướng tâm và hướng bên. Do đó, nó có thể được áp dụng trong bất kỳ hướng cài đặt. Hơn nữa, loạt MSB có thể đạt được tải trước cân bằng tốt để tăng độ cứng theo bốn hướng trong khi vẫn giữ được lực cản ma sát thấp. Điều này đặc biệt phù hợp với độ chính xác cao và độ cứng cao yêu cầu chuyển động.
Thiết kế bằng sáng chế của tuyến bôi trơn làm cho chất bôi trơn phân bố đều trong mỗi vòng tuần hoàn. Do đó, bôi trơn tối ưu có thể đạt được trong bất kỳ hướng cài đặt nào và điều này thúc đẩy hiệu suất trong việc chạy độ chính xác, tuổi thọ và độ tin cậy.