Showing the single result

MSH có các quả bóng lăn bốn hàng mương chính xác trên mặt đất trên một đường ray và một cỗ xe, và nắp cuối được kết hợp trong cỗ xe cho phép các quả bóng lưu thông. Vì các tấm giữ giữ các quả bóng, chúng không rơi ra ngay cả khi đường ray được kéo ra. Mô hình này là một loại đường dẫn tuyến tính không thể tách rời, bình phương một cấu trúc bên trong tương tự như mô hình khác, có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh và có độ tin cậy cao, với một đường ray khác và sử dụng kết hợp hai đường ray.
Hai đường ray cũng được gia công với độ chính xác cao về độ thẳng tương đối. Kết quả là độ chính xác cực cao trong tính trực giao đạt được. Do có thể đạt được hệ thống dẫn hướng tuyến tính trực giao chỉ với mô hình MSH, nên yên xe theo yêu cầu thông thường không còn cần thiết, cấu trúc cho chuyển động X-Y có thể được đơn giản hóa và toàn bộ hệ thống có thể được thu nhỏ.

MSH Cross Linear Guide

MSH-LS