Cung cấp đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki chính hãng

    Thương hiệu: Sankyo Denki

    Hàng có sẵn

    Model: GL4, GL6, GL8, GL10, GL15, GL20, GL25, GL30, GL40, GTL2, GTL3, G4T5E, G6T5E, G8T5E, G15T8E, G20T10E, G25T8E, G40T10E, GL4E, GL6E, GL8E, GL15E, GL20SE, GL40SE, FL4BLB, FL6BLB, FL8BLB, FL10BLB, FL15BLB, FL20SBLB, FLR20SBLB/M, FL30SBLB, FL40SBLB, FLR40BLB/M, FPL6BLB, FPL9BLB, FPL27PLB, FPL36BLB, FL4BL, FL6BL, FL8BL, FL10BL, FL15BL, FL20SBL, F40SBL, LD15T-UV36/7/G13……..