TBI TRH-V

Con trượt vuông TBI TRH-V TRH15VN, TRH15VL, TRH20VN, TRH20VL, TRH20VE, TRH25VN, TRH25VL, TRH25VE, TRH30VN, TRH30VL, TRH30VE, TRH35VN, TRH35VL, TRH35VE, TRH45VE, TRH45VL, TRH55VE, TRH55VL, TRH65VE, TRH65VL.

Nhà sản xuất: TBI

Xuất xứ: Taiwan